Przejdź do treści

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Wytwórnia mas bitumicznych w Bronowie produkuje mieszanki mineralno­ asfaltowe do warstw, podbudowy, wiążących i ścieralnych spełniające wymagania aktualnych norm i specyfikacji technicznych.

Posiadane przez nas Frezarki, Rozkładarki, walce drogowe oraz inny sprzęt, zapewnia szybkość, precyzję oraz terminowość prowadzonych inwestycji. Wytwórnia o wydajności 200ton na godzin oraz własny, nowoczesny i rozbudowany tabor samochodowy zapewnia ciągłość dostaw.

Jesteśmy w stanie przygotować wstępne badania typu na wszystkie kategorie ruchu z każdego rodzaju materiałów. Przeprowadzamy także wszelkie badania zgodnie z wymaganiami i życzeniem zamawiającego.

Kwidzynskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych ,,Strzelbud” posiada własne, bogate zaplecze laboratoryjno-technologiczne. Umożliwia ono prowadzenie efektywnej, bieżącej kontroli jakości robót budowlanych oraz analizę powykonawczą.

W naszej ofercie znajdą państwo:

Kierownik Wytwórni
Andrzej Jażdżewski
Tel. 693 835 221

Strzelbud Sp. z o.o.
Bronowo
14-240 Susz