Przejdź do treści

Masy bitumiczne

Wytwórnia masy bitumicznej jest zespołem maszyn i urządzeń przeznaczonym do produkcji mieszanek asfaltobetonowych i mineralno-asfaltowych

Beton

Wytwarzane przez nas mieszanki betonowe są poddawane ścisłej kontroli jakościowej

Kruszywa

Producent najlepszej jakości kruszyw, żwirów, i piasków

Budowa i Remonty Dróg

Oferujemy kompleksowe wykonanie robót związanych z budową i remontem dróg, w ramach których wykonujemy wszystkie potrzebne prace. W tym roboty rozbiórkowe starych nawierzchni.

Wytwórnia Betonu w Kwidzynie

Wytwórnia mas bitumicznych w Bronowie

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw w Starym Mieście

Transport i Usługi